Houtbewerkingsmaterialen

Big Difference activator spray uithardingsversneller voor superlijm 200ml spuitbus

4,50

Beschrijving

De Activator is een niet-uithardende uithardingsversneller die geschikt is voor alle op cyanoacrylaat gebaseerde seconde lijmen, evenals voor alle modelbouw stijve schuimen zoals piepschuim, Styrodur, Arcel, Elapor, Solidpor, Hypodur, Z-Foam, Depron, Selitron, EPO, EPP of EPS.

Big Difference activator spray uithardingsversneller voor superlijm 200ml spuitbus

SKU: 650066
EAN/GTIN: 4251577102888
Categorie: Activators
Fabrikanten: Big Difference

Gevarenaanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan barsten onder hitte.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen

P101 Indien medisch advies nodig is, container of etiket beschikbaar houden.
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P210 Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet spuiten op open vuur of een andere ontstekingsbron.
P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik.
P410+P412 Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C/122 °F.

Speciale etikettering

GHS-uitroepteken GHS-vlam

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Gevaarlijke bestanddelen voor etikettering

Bevat: aceton; propaan-2-on; propaan.

 

Beschrijving

De Activator is een niet-uithardende uithardingsversneller die geschikt is voor alle op cyanoacrylaat gebaseerde seconde lijmen, evenals voor alle modelbouw stijve schuimen zoals piepschuim, Styrodur, Arcel, Elapor, Solidpor, Hypodur, Z-Foam, Depron, Selitron, EPO, EPP of EPS.

Big Difference activator spray uithardingsversneller voor superlijm 200ml spuitbus

SKU: 650066
EAN/GTIN: 4251577102888
Categorie: Activators
Fabrikanten: Big Difference

Gevarenaanduidingen

H222 Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229 Houder onder druk: kan barsten onder hitte.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen

P101 Indien medisch advies nodig is, container of etiket beschikbaar houden.
P102 Buiten bereik van kinderen bewaren.
P210 Verwijderd houden van hitte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211 Niet spuiten op open vuur of een andere ontstekingsbron.
P251 Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik.
P410+P412 Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50 °C/122 °F.

Speciale etikettering

GHS-uitroepteken GHS-vlam

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Gevaarlijke bestanddelen voor etikettering

Bevat: aceton; propaan-2-on; propaan.